Office Bearers

ABVP National Office Bearers

 

National President

Dr. S.Subbiah (Chennai)
                  

National General Secretary

Shri Ashish Chauhan (Mumbai)   
             
 
National Vice Presidents
 
Dr. Dharmendra Kumar Shahi (Dehradun, Uttrakhand)
 
Dr. C.N Patel ( Mehsana, Gujarat)
 
Dr. Uma Shrivastav ( Gorkhpur,UP)
 
Dr. Anand Paliwal (Udaipur, Chitor)
 
Dr. Basant Kumar (Mysore, Karnataka)
 
 
 
 
National Secretaries
 
Shri kishore Barman (Kolkata, West Bengal)
 
Shri O. Nidhish ( Thruvanathapuram, Kerala)
 
Shri Narendra Sapam (Imphal, Manipur)
 
Kum. Nidhi Tripathi (JNU, Delhi)
 
Shri Abhilash Panda (Odisha)
 
Shri Rohit Mishra (Allahabad)
 
Shri Bhupendra Nag (Chhattisgarh)

 

 

National Organising Secretary

Shri Sunil Ambekar (Mumbai)
          

National Joint Organising Secretary

Shri K N Raghunandan (Bhopal)
 
Shri G. Laxman ( Chennai)
 
Shri Shriniwas (Delhi)

 

Treasurer

Shri Gitesh Samant (Mumbai)
 

Central Office Secretary

Shri Neeraj Choudharkar (Mumbai)      
 
 

Central Secretariat, Secretary

Shri Pravin Gaikwad (Mumbai)