Office Bearers

ABVP National Office Bearers

 

National President

Dr. S.Subbiah (Chennai)
                  

National General Secretary

Shri Ashish Chauhan (Mumbai)   
             
 
National Vice Presidents
 
Dr. Chagan Patel (Gujarat)
 
Dr. Uma Shrivastav ( Gorakhpur,UP)
 
Dr. Anand Paliwal (Chittor)
 
Dr. Vasant Kumar (Karnataka)
 
Dr. Raman Trivedi (Bihar)
 
 
National Secretaries
 
Shri Narendra Sapam (Imphal, Manipur)
 
Kum Nidhi Tripathi (JNU, Delhi)
 
Shri Abhilash Panda (Odisha)
 
Shri Bhupendra Nag (Chhattisgarh)
 
Kum Hema Thakur (Himachal Pradesh)
 
Shri Uday (Telangana)
 
Shri Shyam Raj (Kerala)

 

 
 

National Organising Secretary

Shri Sunil Ambekar (Mumbai)
          

National Joint Organising Secretary

Shri K N Raghunandan (Bhopal)
 
Shri G. Laxman ( Chennai)
 
Shri Shriniwas (Delhi)
 
Shri Prafulla Akant (Bhopal)
 
 

 

Treasurer

Shri Gitesh Samant (Mumbai)
 

Central Office Secretary

Shri Neeraj Choudharkar (Mumbai)      
 
 

Central Secretariat, Secretary

Shri Pravin Gaikwad (Mumbai)