Office Bearers

ABVP National Office Bearers

 

National President

Dr. S.Subbiah (Chennai)
                  


National General Secretary

Sushree Nidhi Tripathi (Delhi) 
             
 


National Vice Presidents
 
Prof. Prashant sathe (Pune, Maharashtra)
  
Dr. Manu Kataria (Delhi)
 
Dr. Anand Paliwal (Udayapura, Chittor)
 
Dr. Bhupendra (Barely, Braj)
 
Dr. Raman Trivedi (Patna, Bihar)
 
 
National Secretaries
 
Shri. Uday Inala (Hydarabad, Telangana)
 
Shri. Aniket Ovhal (Mumbai)

Shri. Rahul Valmiki (Lucknow)


Shri. Nayan Sharma (Guwahati)

Kum. Vinita Indwar (Gumla, Jharkand)

Shri. Saptrishi Sarkar (Kolkata)


Shri. Harsha Narayan (Bengaluru)

 

 

 
 

National Organising Secretary

Shri Ashish Chauhan (Mumbai)
          

National Joint Organising Secretary

Shri G. Laxman ( Chennai)
 
Shri Shriniwas (Patna)
 
Shri Prafulla Akant (Delhi)
 
 

 

Treasurer

Shri Gitesh Samant (Mumbai)
 

Central Office Secretary

Shri Neeraj Choudharkar (Mumbai)      
 
 

Central Secretariat, Secretary

Shri Pravin Gaikwad (Mumbai)